Ga naar inhoud

Disclaimer

Web Privacy Policy digiForum

digiForum hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy als klant en/of bezoeker van deze website. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. digiForum houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens registreert digiForum?

Verreweg de meeste functionaliteiten op deze website zijn mogelijk zonder dat er persoonlijke informatie van u wordt verzameld. Het grootste deel van deze website kunt u dus anoniem bezoeken. Het zoeken door de tips, het lezen over digiForum en het bekijken van het bedrijfsnieuws zijn voorbeelden van activiteiten die u anoniem kunt uitoefenen.

Op deze website staan echter een klein aantal functionaliteiten waarvoor het verzamelen van persoonlijke informatie wel noodzakelijk is. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van het CMS-pakket, het reageren op een bericht of het inschrijven op een nieuwsbrief. Persoonlijke informatie wordt verzameld wanneer u op de site gevraagd wordt uw naam, e-mailadres of andere gegevens te verstrekken.

Om over het internet te kunnen surfen, heeft een website gegevens nodig. Zo wordt uw IP-adres opgeslagen, zodat digiForum weet waar zij haar informatie naartoe moet sturen. Een IP-adres wordt vaak geassocieerd met de plek van waar u het internet op gaat. Dat kan uw ISP zijn, het bedrijf waar u werkt, of de universiteit waar u studeert. Deze informatie is echter NIET persoonlijk identificeerbaar.

Tevens worden een aantal andere gegevens over uw bezoek automatisch geregistreerd, zoals de soort verbinding, de gebruikte browser, het besturingssysteem van uw computer en welke pagina's er op de website bezocht worden. Ook deze informatie is NIET persoonlijk identificeerbaar. Van deze gegevens worden statistieken gemaakt, op basis waarvan betere versies van de site worden ontwikkeld. digiForum gebruikt deze gegevens om de site beter af te kunnen stemmen op uw wensen en mogelijkheden. Door na te gaan welke pagina's het meest worden bezocht, kan digiForum bijvoorbeeld het navigatiemenu aanpassen op uw gedrag. Tevens is deze informatie belangrijk bij het opsporen van (technische) problemen.

In geen geval zullen deze gegevens aan derden worden verkocht of verhuurd. U zult geen ongevraagde reclame, drukwerk of e-mail van derden ontvangen via digiForum, tenzij u daar uitdrukkelijk de toestemming voor hebt gegeven.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gegevens bevatten over een computer die een verbinding legt met een website. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web omdat eerder bezochte websites de computer al 'kennen'. U hoeft bijvoorbeeld bij herhaald bezoek niet steeds uw voorkeurstaal in te voeren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat u iedere keer wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie wordt verzonden. Of u kunt ervoor kiezen alle cookies te weigeren. Het is echter mogelijk dat bij deze instelling bepaalde delen van de site niet of niet goed functioneren.

Iedere browser werkt wat anders. U kunt bij het helpmenu van uw browser zien hoe u cookies instelt.

E-mail

Wanneer u per e-mail reageert, wordt uw naam en e-mailadres gevraagd, zodat digiForum u kan antwoorden. Voor de registratie op onze online diensten en voor het laten toezenden van elektronische nieuwsberichten, en andere elektronische services wordt uw e-mailadres gevraagd en opgeslagen. Uw e-mailadres blijft eigendom van digiForum en zal in geen geval worden verkocht of verhuurd aan derden. Voor elektronische post geldt het briefgeheim.

Vanzelfsprekend worden elektronische reacties op vacatures vertrouwelijk behandeld. Slechts de betreffende personeelsfunctionaris kan de reacties lezen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

De verzamelde informatie is eigendom van digiForum. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt ter verbetering van de eigen dienstverlening.

Via uw registratie op basis van uw e-mailadres kunnen wij u op geregelde tijdstippen mailings sturen met informatie over nieuwe producten, diensten of events.

Indien u dit niet wenst, stuur dan een e-mail naar info@digiforum.be waarin u dit specificeert. Geef ons a.u.b. uw e-mailadres, exacte naam en adres door in dat geval. U kunt ons ook per brief bereiken op volgend adres :

digiForum.info bvba
Kapucijnenstraat 16
B-2200 Herentals
Tel.: +32 (0) 14 70 03 97
Fax: +32 (0) 14 70 02 04

U beschikt tevens over het recht van toegang en verbetering m.b.t. uw gegevens dat u kan uitoefenen door ons te contacteren op hetzelfde adres.