Ga naar inhoud

Databaseverrijking

digiForum kan je ook inschakelen voor uw databaseopbouw of -verrijking.

Bestaande database

Als u een database heeft, maar ze is onvolledig of bevat geen e-mailadressen en/of telefoonnummers, dan gaat digiForum aan de slag om uw database aan te vullen. Via diverse kanalen en onderzoeken zullen we de meest efficiënte manier uitzoeken om uw database zo snel mogelijk up-to-date te krijgen. Dit is steeds een project op maat en dus is een afspraak noodzakelijk om wensen en verwachtingen duidelijk af te stemmen.

Nieuwe database

U wil een campagne of gerichte boodschap uitsturen op een zeer specifieke doelgroep of identificatiecluster? Dan heeft u met digiForum 1 aanspreekpunt dat uw nieuwe database snel en efficiënt zal opbouwen.

We gaan het warm water niet uitvinden, want er bestaat al een heleboel aan verrijkte data. De kunst bestaat erin om die bij de juiste parnters op de juiste manier te halen zodat de nieuw samengestelde database perfect beantwoord aan de noden en behoeften i.f.v. de campagne. digiForum haalt gegevens op, bundelt en ontdubbelt.

 

De opbouw of uitbreiding van een database doet u natuurlijk met een bepaald doel. Bekijk zeker onze oplossingen i.f.v. dedicated e-mailings om na de opbouw van de database deze ook effectief te gaan aanschrijven en aanzetten tot actie.

 

Hebt u een vraag of wenst u een gratis offerte? Vul het contactformulier in of stuur ons een e-mail.